ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ระบบกิจกรรมชุมนุม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึง 27 พฤษภาคม 2565
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
#

ประกาศให้นักเรียนทุกคนลงทะเบียนเข้าใช้ระบบกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565 ขั้นตอนการลงทะเบียนการเข้าใช้ระบบ ในช่วงวันที่กำหนดเป็นการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบเท่านั้นยังไม่ให้นักเรียนเลือกชุมนุม **ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้น** 1.นักเรียนจะจำพาสเวิร์ดของตนเองไม่ได้เมื่อเข้าใช้ครั้งต่อไป ดังนั้นนักเรียนต้องจำพาสเวิร์ดของตนเองให้ได้ 2.นักเรียนมักจะจำรหัสประจำตัวนักเรียนของตนเองไม่ได้ แล้วใส่เลขประจำตัวของเพื่อน ซึ่งจะทำให้เพื่อนลงทะเบียนไม่ได้ 3.อย่าให้เพื่อนลงทะเบียนให้เพราะจะเกิดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลในการลงทะเบียน กรุณาตระหนักและให้ความสำคัญในตัวอย่างปัญหาข้างตนเพื่อความสะดวกของนักเรียนเอง **ย้ำว่า วันที่ 19-22 เป็นการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช่งานระบบเท่านั้น ส่วนวันเวลาที่จะให้เลือกจะแจ้งให้นักเรียนทราบต่อไปครับ**


ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม