ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ระบบกิจกรรมชุมนุม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 6 ธันวาคม 2563
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
#

สมัครสมาชิกระบบกิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียน ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ โดยไปที่เมนู สำหรับนักเรียน > ลงทะเบียนนักเรียน จากนั้นกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยและ สิ่งที่จะใช้เป็นบัญชีผู้ใช้งานคือเลขประจำตัวนักเรียน ส่วน รหัสผ่าน คือวันเกือนปีเกิด ตัวอย่าง เกิดวันที่ 14 ตุลาคม 2543 รหัสผ่านคือ 14102543 และให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน บันทึก


ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม